IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

De l’1 d’octubre i fins al 30 de novembre de 2019, s’obre el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (IANP), corresponent als anys ja meritats 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el que estableix el Decret llei 8/2019 de 14 de maig, de modificació de…

Details

Obert el termini de sol·licituds de gasoil professional

Ja s’ha obert el termini de presentacions de sol·licituds de devolució de gasoil professional. QUI SÓN ELS BENEFICIARIS Els beneficiaris no residents en territori espanyol amb residència o establiment permanent a la resta de la Unió Europea, podran optar entre:  El procediment general, per al que han de sol·licitar la inscripció en el cens de…

Details

OBLIGATORIETAT DE REGISTRE DE JORNADA

  A partir del proper dia 12 de maig de 2019  l’empresa queda obligada a registrar la jornada de tota la plantilla, tant els contractes a temps parcial (d’obligat compliment fins la data), com els contractes a jornada complerta. Les empreses hauran de fer un registre  diari de la jornada de tots els seus treballadors (fixes,…

Details

campanya de renda

S’ha iniciat el període de presentació telemàtica de la declaració de Renda i Patrimoni de l’exercici 2018.  Si no ens faciliteu les dades fiscals, si us plau, envieu-nos una còpia del vostre DNI i totes les persones a les quals hem de fer la declaració al més aviat possible. Veniu a l’oficina o envieu-ho per…

Details

COMPTE AMB LA PRORRATA DE L’ IVA

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost harmonitzat a nivell europeu, i pretén ser neutre per l’ empresari. Es a dir, no li ha de generar ni un ingrés, ni un cost.

 

Una de les manifestacions d’ aquesta neutralitat es manifesta en que si vostè realitza operacions (entregues de bens o prestacions de serveis) totalment subjectes a l’impost podrà deduir la totalitat de l’ IVA suportat, sempre que es tracti de l’adquisició de bens i serveis afectes.

 

En el mateix sentit si vostè realitza operacions que no repercuteixen IVA no podrà deduir-ne el suportat en l’ adquisició dels mateixos, i aquest IVA es convertirà en un major cost.
Fins aquí, tot molt senzill. Tot amb IVA o tot sense IVA. El conflicte al que em vull referir es produeix quan un empresari o professional realitza operacions exemptes i altres que no ho son. Fiquem uns exemples: lloguers d’ habitatges i de locals comercials. Informàtic que repara ordinadors i també fa classes de formació. Gestor Administratiu que també factura comissions d’ assegurances, etc.

 

 

Cal aplicar el que s’ anomena la regla de prorrata que consisteix, en resum, a deduir en proporció al que es factura en IVA. Així si agafem el primer exemple, el d’ una persona que té lloguers de locals per valor de 60.000 euros i d’habitatges per valor de 40.000 euros, del conjunt de bens i serveis adquirits en podria deduir en quant a l’ IVA el 60 %.

Cal tindre-ho en compte de cara a la regularització anual de l’ IVA, i fins i tot si creiem que aquest percentatge ens perjudica perquè s’ha de fer una reforma que afecta exclusivament a un local comercial, es podria deduir íntegrament demanant l’aplicació de prorrata especial, que permetria deduir íntegrament l’IVA dels locals, res en els habitatges i a proporció en els elements comuns.

 

Article de Joan R. Viaña, Director General de Compsa. Llicenciat en Dret, assessor fiscal i membre en excedència del cos d’inspectors d’Hisenda.

Details

La prestació per maternitat, exempta d’IRFP

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència en la qual es considera que la prestació de maternitat està exempta de tributar en l’IRPF com a rendiment del treball. Es tracta de la primera sentència en aquest sentit i, en conseqüència, no crea jurisprudència però, de totes maneres, obre la porta a…

Details
o-OIL-WORKER-facebook

La fiscalitat dels autònoms a la COELL

COMPSA participarà en la jornada per a autònoms que tindrà lloc a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) el proper dijous 29 d’octubre, amb una ponència de Joan R. Viaña.

Details