Agencia Tributaria Logo

Modificació mòduls d’IVA i nou termini de renúncia

El Butlletí Oficial de l’Estat d’avui publica una modificació de les quanties a ingressar per IVA dels contribuents que tributen a mòduls.

El fonament es basa en la pujada de l’IVA que, amb efectes des de l’1 de setembre d’enguany sofrim els pobres consumidors. Per tant, amb la finalitat d’adequar la pujada dels tipus de gravamen del 18 al 21% i del 8 al 10%, respectivament, però també per donar cobertura al fet que determinats productes hagin passat directament del 8 al 21%….

Details
generali

Nou departament d’assegurances

La nostra gestoria ha desenvolupat un nou departament d’assegurances orientat a cobrir totes les necessitats i inquietuds que tenen a veure amb el vostre futur.

Details