El Butlletí Oficial de l’Estat d’avui publica una modificació de les quanties a ingressar per IVA dels contribuents que tributen a mòduls.

El fonament es basa en la pujada de l’IVA que, amb efectes des de l’1 de setembre d’enguany sofrim els pobres consumidors. Per tant, amb la finalitat d’adequar la pujada dels tipus de gravamen del 18 al 21% i del 8 al 10%, respectivament, però també per donar cobertura al fet que determinats productes hagin passat directament del 8 al 21% (per exemple: serveis de perruqueria, serveis mixtes d’hostaleria, cultura, etc), es procedeix directament a sol·licitar als contribuents que van triar el sistema de mòduls (és a dir, ingressar unes quanties fixes en funció d’uns paràmetres prefixats) que paguin més quantitat.

IVA-reg-especial

 

L’executiu, no obstant, està obligat a establir un nou període de renúncies. És a dir, a permetre que aquests petits empresaris puguin renunciar al sistema de mòduls i passar al règim general d’ IVA. Aquesta obligació prové del principi de seguretat jurídica i d’irretroactivitat de la norma menys favorable.
Aquest període de renúncia comença avui mateix i acaba el dia 30 de novembre, i s’ha d’efectuar presentant un model de declaració censal.

 

Cal per tant consultar amb l’assessor la conveniència d’efectuar aquesta renúncia o no, tenint en compte que també tindrà efectes en l’àmbit de l’IRPF.