Segons la llei 15/2012, els titulars de les instal·lacions de producció en règim especial, és a dir, les empreses de producció d’energia amb plaquetes solars, han de satisfer un impost a Hisenda del 7% sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica generada.

Del dia 1 al 20 de novembre han de presentar el model 583:

Base imposable: agafar les bases a cada factura mensual sense el cost de representació (honoraris del representant de mercat).

  • S’inclou de gener a setembre de 2013.
  • Si s’utilitza la domiciliació bancària, els plaços de presentació s’escurcen de l’1 a 15 de novembre.
  • El model 583 es presentarà via telemàtica, pel propi declarant o per un tercer que actuï en la seva representació.
  • És necessari estar en possessió del NIF, d’alta al Cens de Obligats Tributaris amb caràcter previ a la presentació del model i tenir instal·lat en el navegador un Certificat electrònic que es capaciti per la presentació.

paneles-solares

 

Per més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres o premeu aquí.