family-law

El passat 27 de febrer es va publicar el Reial Decret-llei 1/2015 de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. La nova normativa incorpora novetats tributàries que afecten a l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) i a l’Impost de Societats (IS).

Pel que fa a l’IRPF, el decret amplia un incentiu fiscalde 1.200 euros anuals per a aquelles famílies monoparentals amb dos descendents que viuen i depenen d’ell/a. Amb tot, caldrà que el contribuent no percebi anualitats per aliments i tingui dret a la totalitat del mínim per descendents.

El mateix article preveu que un ventall més ampli de contribuents es pugui aplicar les noves deduccions; a saber, aquells que rebin pensions d’atur o de previsió social o assimilats i tinguin un ascendent o descendent amb discapacitat al seu càrrec i, també, membres de famílies nombroses o les monoparentals esmentades al punt anterior.

 

family-law

Com ja es va preveure en premsa, el decret declara exemptes les rendes ocasionades per les quitances i dacions en pagament de deutes. Les condicions seran: que estiguin establertes en un conveni aprovat judicialment, un acord de refinançament homoliogat per judici o un acord extrajudicial de pagaments. I, en cap cas, els deutes no poden provindre d’activitats econòmiques.

En l’àmbit de l’IS, es fa una rectificació a allò que es va establir a la Llei 27/2014 de l’impost i que va revoltar bona part de la societat civil i de membres d’entitats parcialment exemptes tradicionalment de l’impost. Així doncs, es legisla l’exclusió de presentació de l’impost a les entitats que tinguin ingressos inferiors als 50.000 euros anuals, sempre que les rendes exemptes no superin els 2.000 euros anuals i que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció. Aquestes entitats cal que no estiguin subjectes a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius  fiscal del mecenatge i que no siguin partits polítics.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.