El DOGC publica el dia 17 de març la llei 3/2023 de mesures fiscals per 2023 i en relació amb l’impost sobre successions i donacions, pel que fa a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal.….