Noticias
Te mantenemos al día de las últimas novedades en el sector.
IRPF 2023
Ahir va començar la campanya de renda i els mitjans ja diuen que es van presentar al voltant d’un milió de declaracions. Cada any ens trobem que, sovint, aquesta precipitació s’ha de saldar amb presentació de complementàries o rectificatives, ja que en dies posteriors apareix alguna nova dada o, fins i tot, el mateix software de l’Agència Tributària treu una versió posterior que fa variar lleugerament el còmput. En tot cas, recomanem revisar les dades fiscals amb compte i consultar qualsevol dubte. També estem pendents de la modificació dels mòduls dels pagesos, que afecta reduccions en municipis concrets i encara...
Leer más
Novetats en les mesures fiscals per a Catalunya 2023
A partir del dia 2 d'abril i fins a l'1 de juliol es poden presentar les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l'exercici 2018. Aquest període de declaració no ve marcat per grans modificacions legislatives ni d'àmbit estatal ni autonòmic donat que, més aviat, els respectius governs han estat preocupats en altres assumptes. En aquest sentit, la reforma més important es produeix per la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat i fa que, amb efectes des del dia 5 de juliol de 2018, als perceptors de rendiments nets de treball inferiors a 16.825 euros...
Leer más
Possibilitat que els autònoms ampliïn el límit de la reducció per aportació a plans de pensions
Amb les modificacions normatives dels últims anys en tema d’aportacions als plans de pensions, pel que fa als límits pels quals es pot minorar la càrrega tributària en IRPF.…
Leer más
Modificació de la base imposable de l’IVA: Crèdits incobrables
El DOGC publica el dia 17 de març la llei 3/2023 de mesures fiscals per 2023 i en relació amb l’impost sobre successions i donacions, pel que fa a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal.….
Leer más
Impost d’actius no productius sobre les persones jurídiques
El DOGC publica el dia 17 de març la llei 3/2023 de mesures fiscals per 2023 i en relació amb l’impost sobre successions i donacions, pel que fa a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal.….
Leer más
Ir a Arriba