Ahir va començar la campanya de renda i els mitjans ja diuen que es van presentar al voltant d’un milió de declaracions. Cada any ens trobem que, sovint, aquesta precipitació s’ha de saldar amb presentació de complementàries o rectificatives, ja que en dies posteriors apareix alguna nova dada o, fins i tot, el mateix software de l’Agència Tributària treu una versió posterior que fa variar lleugerament el còmput. En tot cas, recomanem revisar les dades fiscals amb compte i consultar qualsevol dubte.
També estem pendents de la modificació dels mòduls dels pagesos, que afecta reduccions en municipis concrets i encara no s’ha publicat. En canvi, sí que ja es coneix que podran reduir fins al 35% del cost del gasoil agrícola i fins al 15% per la compra de fertilitzants.
Pel que fa a la resta d’apartats de la renda, enguany no hi ha variacions molt significatives. Recordi, simplement, que el famós límit de 22.000 euros per un únic pagador i 14.000 per més d’ un afecta exclusivament a rendes de treball, mentre que si vostè és empresari ha de declarar en tot cas.
Recordem que, com a novetats, tributa el xec únic de 200 euros, el bo cultural jove i el bo d’arrendament jove com a guanys patrimonials. S’ha reduït a 1.500 euros la reducció per aportacions a plans de pensions i ha millorat la deducció per maternitat de manera que podran deduir 100 euros mensuals les mares que estiguin donades d’alta a la seguretat social o mutualitat, fins i tot en cas d’atur. A aquesta quantitat s’hi podran sumar fins a 1.000 euros addicionals per despeses de guarderia.
També, tingui en compte que, si vostè ha executat obres que millorin energèticament el seu habitatge podrà aplicar la reducció corresponent, fins a un 20% del preu de les obres sobre una base màxima de 5.000 euros.
I, finalment, recordar que, per aquells contribuents que tinguin un Patrimoni superior als tres milions d’euros s’instaura l’impost de solidaritat o de grans fortunes, complementari al del Patrimoni; aquest impost es presentarà durant el mes de juliol. A Catalunya no tindrà un gran impacte recaptatori, ja que som una de les comunitats autònomes que més paguem. Sí que es notarà a comunitats com Madrid o Andalusia, que tenen bonificat l’impost sobre el patrimoni i que ja s’han afanyat a presentar recursos d’inconstitucionalitat per envair competències. A veure com acaba