ACOMIADAMENTS, IRREGULARITATS I EXEMPCIONS

Tractarem avui la fiscalitat de l’acomiadament, en la part que fa referència al treballador.  Per l’empresari és molt senzill: és deduïble com a despesa salarial en tot cas. En principi, un acomiadament tributa. No obstant, podem assegurar que està exempt si la quantia es troba dins dels límits que marca l’Estatut dels treballadors; segons el tipus d’acomiadament, dependrà si és per causes objectives o es tracta d’un improcedent i, en tot cas, amb el límit màxim de 180.000 euros, sempre que no provingui d’un acomiadament col·lectiu o d’una regulació (ERTE). Amb això, però, no n’hi ha prou. Cal, a la...
Llegir més
Ir a Arriba