Després de la campanya de renda, que s’acaba el dia 1 de juliol, les assessories tenim el trimestre d’IVA i retencions i comença, també, el període de presentació de l’impost de societats. O sigui que, això de fer vacances al juliol és per a altres col·lectius.

Aquest 2024, any fiscal 2023, és el primer que les societats que no arribin a una facturació de un milió d’euros, deixaran de tributar al 25 % per fer ho al 23%. Benvinguts dos puntets.

Compte amb una cosa: el milió d’euros de referència no són de l’any en què es declara l’impost, sinó de l’exercici anterior. Es a dir, podran aplicar a la declaració de societats de l’any 2023 aquelles entitats que no han superat el límit del milió durant l’any 2022 i, així, successivament.

Aquesta modificació de tipus del 25 al 23 % comporta, en alguns casos, una sèrie de modificacions comptables en cas que hi hagués partides pendents d’aplicació (crèdits o passius fiscals), que estaven calculats per ser aplicats al 25%. Per tant, això son detalls que cal revisar per si podem, finalment, beneficiar-nos d’aquests dos puntets de rebaixa.