Estudis censals d’activitat i de diferents opcions de tributació.
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Estudi, càlcul i presentació anual de la declaració i de les trimestrals.
 • Atenció a les diferents opcions de tributació.
Impost sobre societats.
 • Estudi, càlcul i presentació de les liquidacions trimestrals o mensuals i del resum anual.
 • Canvis de règims.
Mòduls.
 • Estudi, càlcul i presentació de les liquidacions trimestrals o mensuals i del resum anual.
 • Canvis de règims.
Comptabilitat.
 • Seguiment i assessorament continuat.
 • Canvis de règims.
 • Comptabilitat directa i simplificada.
 • Tancament comptable d’exercici.
Inspeccions tributàries.
 • Atenció a requeriments, recursos i altres tràmits relacionats.
Llibres oficials, comptes anuals i legalització al Registre Mercantil.
No trobes el servei que estàs buscant?
A COMPSA oferim un gran ventall de serveis i cobrim totes les necessitats que puguis tenir. Truca'ns o escriu-nos per demanar més informació!
Contacta’ns aquí!