About admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 20 blog entries.
Notícies
Et mantenim al dia de les últimes novetats en el sector.
Declaració de béns i drets a l’estranger. Al 2024, també criptomonedes: models 720 i 721
El mes de març hem de declarar la titularitat o poder de disposició de béns i drets a l’estranger. Aquesta obligació, model 720, no és nova. S’ha de consignar quan el valor superi els 50.000 euros o bé, tot i que ja s’hagi declarat en exercicis anteriors, existeixi una diferencia de més o menys 20.000 euros respecte a allò declarat en períodes anteriors. La novetat per a l’any 2024 és que, per primer cop s’incorpora, també, el model 721, la “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l'estranger“. L’hauran de presentar les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol...
Llegir mes
Pla anual de control tributari
Article de Joan R. Viaña Cada any l’Agència Tributària publica unes Directrius de Control Tributari, que, com a professional, llegeixo amb gran interès per separar el gra de la palla i obtenir alguna pista de per on aniran els trets (vostès ho poden consultar al BOE del dia 29 de febrer de 2024). Resumint, podem dir que hi ha una primera part molt dolça, plena de bones intencions, on s’especifica que el ciutadà se situarà en el centre del model d’assistència. Es comunica que es millorarà el web, fent-lo més intuïtiu, que s’habilitarà un telèfon, també a les tardes, per...
Llegir mes
Extincions de condominis
Article de Joan R. Viaña La fiscalitat de les extincions dels condominis és un tema que és força complex però que es dona amb certa freqüència. Es tracta de supòsits en els quals dos o més persones tenen un bé en comú, per exemple, un immoble, i, el que hem de fer es individualitzar-lo. És a dir, que deixi de ser propietat de dos o més i passi a ser propietat d’un sol. I, si és el cas, que l’únic nou propietari compensi econòmicament als que deixen de ser-ho. Aquests supòsits es donen, per exemple, en casos en que els fills...
Llegir mes
Dret a l’error en matèria tributària
Una sentència de finals de 2023 pot representar un punt d’inflexió en l’àmbit tributari general, sobretot en la imposició de sancions. Es tracta de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, 7835/ 2023 de data 28 de novembre, sala del contenciós.Per primera vegada a l’Estat espanyol, un tribunal, al tractar sobre la imposició d’una sanció tributària a un contribuent, va més enllà en la seva argumentació i, aplica nous principis, a part de la presumpció d’innocència i demanar la exigència d’un element subjectiu en la culpabilitat de l’infractor, aspectes, aquests, ja reconeguts en la jurisprudència al traslladar els...
Llegir mes
Sobre la possible inconstitucionalitat de l’impost sobre patrimoni i la devolució de les quantitats pagades
Haureu escoltat que hi ha un recurs d’inconstitucionalitat relacionat amb l’Impost sobre Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 per aspectes molt tècnics; tots ells relacionats amb l’augment del tipus de gravamen marginal. Però, també, pel fet que, aquest impost, reimplantat amb caràcter transitori, ha de ser permanent. El cas és que alguns assessors estan recomanant impugnar les declaracions dels exercicis 2021 i 2022. Ho fan perquè, en cas que l’Alt Tribunal el declari inconstitucional, les impugnacions permetrien obtenir la devolució de les quantitats pagades. Si no s’ha impugnat prèviament la resolució i el Tribunal ho declarés igualment inconstitucional, aquesta decisió,...
Llegir mes
Go to Top