About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 27 blog entries.
News
We keep you up to date with the latest news in the sector.
Dret a l’error en matèria tributària
Una sentència de finals de 2023 pot representar un punt d’inflexió en l’àmbit tributari general, sobretot en la imposició de sancions. Es tracta de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, 7835/ 2023 de data 28 de novembre, sala del contenciós.Per primera vegada a l’Estat espanyol, un tribunal, al tractar sobre la imposició d’una sanció tributària a un contribuent, va més enllà en la seva argumentació i, aplica nous principis, a part de la presumpció d’innocència i demanar la exigència d’un element subjectiu en la culpabilitat de l’infractor, aspectes, aquests, ja reconeguts en la jurisprudència al traslladar els...
Read more
Campanya de renda 2022
Ahir va començar la campanya de renda i els mitjans ja diuen que es van presentar al voltant d’un milió de declaracions. Cada any ens trobem que, sovint, aquesta precipitació s’ha de saldar amb presentació de complementàries o rectificatives, ja que en dies posteriors apareix alguna nova dada o, fins i tot, el mateix software de l’Agència Tributària treu una versió posterior que fa variar lleugerament el còmput. En tot cas, recomanem revisar les dades fiscals amb compte i consultar qualsevol dubte. També estem pendents de la modificació dels mòduls dels pagesos, que afecta reduccions en municipis concrets i encara...
Read more
IRPF 2023
Ahir va començar la campanya de renda i els mitjans ja diuen que es van presentar al voltant d’un milió de declaracions. Cada any ens trobem que, sovint, aquesta precipitació s’ha de saldar amb presentació de complementàries o rectificatives, ja que en dies posteriors apareix alguna nova dada o, fins i tot, el mateix software de l’Agència Tributària treu una versió posterior que fa variar lleugerament el còmput. En tot cas, recomanem revisar les dades fiscals amb compte i consultar qualsevol dubte. També estem pendents de la modificació dels mòduls dels pagesos, que afecta reduccions en municipis concrets i encara...
Read more
Novetats en les mesures fiscals per a Catalunya 2023
A partir del dia 2 d'abril i fins a l'1 de juliol es poden presentar les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l'exercici 2018. Aquest període de declaració no ve marcat per grans modificacions legislatives ni d'àmbit estatal ni autonòmic donat que, més aviat, els respectius governs han estat preocupats en altres assumptes. En aquest sentit, la reforma més important es produeix per la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat i fa que, amb efectes des del dia 5 de juliol de 2018, als perceptors de rendiments nets de treball inferiors a 16.825 euros...
Read more
Possibilitat que els autònoms ampliïn el límit de la reducció per aportació a plans de pensions
Amb les modificacions normatives dels últims anys en tema d’aportacions als plans de pensions, pel que fa als límits pels quals es pot minorar la càrrega tributària en IRPF.…
Read more
Go to Top