IMPOST SOCIETATS: DEL 25 AL 23%

Després de la campanya de renda, que s’acaba el dia 1 de juliol, les assessories tenim el trimestre d’IVA i retencions i comença, també, el període de presentació de l’impost de societats. O sigui que, això de fer vacances al juliol és per a altres col·lectius. Aquest 2024, any fiscal 2023, és el primer que les societats que no arribin a una facturació de un milió d’euros, deixaran de tributar al 25 % per fer ho al 23%. Benvinguts dos puntets. Compte amb una cosa: el milió d’euros de referència no són de l’any en què es declara l’impost, sinó...
Llegir més
Go to Top