Extincions de condominis

Article de Joan R. Viaña La fiscalitat de les extincions dels condominis és un tema que és força complex però que es dona amb certa freqüència. Es tracta de supòsits en els quals dos o més persones tenen un bé en comú, per exemple, un immoble, i, el que hem de fer es individualitzar-lo. És a dir, que deixi de ser propietat de dos o més i passi a ser propietat d’un sol. I, si és el cas, que l’únic nou propietari compensi econòmicament als que deixen de ser-ho. Aquests supòsits es donen, per exemple, en casos en que els fills...
Llegir més
Go to Top