declaracions de renda de persones finades

Les persones continuen morint. I, probablement, hauran de presentar la declaració de renda. Bé, ells no: aquesta obligació recau sobre els seus hereus. En efecte, la mort d’una persona trenca el període impositiu i condiciona aspectes com el fet que, si, fins llavors, havia estat presentant la declaració en la modalitat conjunta amb el seu cònjuge, aquest últim any no ho podrà fer. Tanmateix, si feia declaració de patrimoni, no haurà de presentar-la: l’impost merita el 31 de desembre i, com que ja no hi és, no caldrà confeccionar-la. En canvi, compte, perquè el conjunt de béns, drets i imputacions...
Llegir més
Go to Top