INTERPOSICIÓ DE SOCIETATS PER PAGAR MENYS A HISENDA

És habitual que una persona comenci exercint una activitat com autònom i, amb el pas del temps, faci créixer el negoci, constitueixi una societat i aquesta esdevingui l’instrument a través del qual es mostra al mercat, prestant serveis o amb venda de productes. Com vostès saben la fiscalitat en l’IRPF és progressiva i pot arribar a marginals que volten el 50%; en canvi, en societats, s’ha fixat al 25%. D’aquí se’n deriva, per tant, un estalvi impositiu, a més de temes organitzatius i de limitació de responsabilitat. La sentència del TSJ de Madrid de 15-12-20 confirma, de nou, les teories...
Llegir més

declaracions de renda de persones finades

Les persones continuen morint. I, probablement, hauran de presentar la declaració de renda. Bé, ells no: aquesta obligació recau sobre els seus hereus. En efecte, la mort d’una persona trenca el període impositiu i condiciona aspectes com el fet que, si, fins llavors, havia estat presentant la declaració en la modalitat conjunta amb el seu cònjuge, aquest últim any no ho podrà fer. Tanmateix, si feia declaració de patrimoni, no haurà de presentar-la: l’impost merita el 31 de desembre i, com que ja no hi és, no caldrà confeccionar-la. En canvi, compte, perquè el conjunt de béns, drets i imputacions...
Llegir més
Go to Top