Sobre la possible inconstitucionalitat de l’impost sobre patrimoni i la devolució de les quantitats pagades

Haureu escoltat que hi ha un recurs d’inconstitucionalitat relacionat amb l’Impost sobre Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 per aspectes molt tècnics; tots ells relacionats amb l’augment del tipus de gravamen marginal. Però, també, pel fet que, aquest impost, reimplantat amb caràcter transitori, ha de ser permanent. El cas és que alguns assessors estan recomanant impugnar les declaracions dels exercicis 2021 i 2022. Ho fan perquè, en cas que l’Alt Tribunal el declari inconstitucional, les impugnacions permetrien obtenir la devolució de les quantitats pagades. Si no s’ha impugnat prèviament la resolució i el Tribunal ho declarés igualment inconstitucional, aquesta decisió,...
Llegir més
Go to Top