Article de Joan R. Viaña

Cada any l’Agència Tributària publica unes Directrius de Control Tributari, que, com a professional, llegeixo amb gran interès per separar el gra de la palla i obtenir alguna pista de per on aniran els trets (vostès ho poden consultar al BOE del dia 29 de febrer de 2024).

Resumint, podem dir que hi ha una primera part molt dolça, plena de bones intencions, on s’especifica que el ciutadà se situarà en el centre del model d’assistència. Es comunica que es millorarà el web, fent-lo més intuïtiu, que s’habilitarà un telèfon, també a les tardes, per poder fer consultes, un xat, també, i, fins i tot, que els escrits es redactaran amb un llenguatge més entenedor.

Per tant, l’administració es compromet a fer un esforç de cara a la prevenció, a la facilitat per rectificar errors i a fomentar el compliment voluntari de les obligacions. Teòricament, aquestes mesures ja estaran implantades en aquesta propera declaració d’IRPF.

Però hi ha una segona part, menys simpàtica, que parla d’intensificació de control. Aquest incidirà en grans empreses i patrimonis i, com a novetat, la possible simulació de residència fora d’Espanya o en comunitats autònomes de menor tributació. També es farà incidència en la interposició de societats per facturar rendes de professionals que tributarien als tipus de gravamen més elevats de l’IRPF.

En el terreny de l’economia submergida, s’intensificaran les entrades en domicilis socials d’empreses, especialment en aquelles que no admetin pagaments per mitjans telemàtics, amb vendes a consumidor final o amb signes externs de riquesa, patrimoni, rendibilitat o informació financera incoherents amb allò declarat.

I, finalment, s’impulsarà l’actuació ràpida i anticipada per assegurar el pagament de deutes i controlar establiments que, tot i declarar pèrdues any rere any, segueixen normalment amb la seva activitat.