IMPOST SOCIETATS: DEL 25 AL 23%

Després de la campanya de renda, que s’acaba el dia 1 de juliol, les assessories tenim el trimestre d’IVA i retencions i comença, també, el període de presentació de l’impost de societats. O sigui que, això de fer vacances al juliol és per a altres col·lectius. Aquest 2024, any fiscal 2023, és el primer que les societats que no arribin a una facturació de un milió d’euros, deixaran de tributar al 25 % per fer ho al 23%. Benvinguts dos puntets. Compte amb una cosa: el milió d’euros de referència no són de l’any en què es declara l’impost, sinó...
Llegir més

INTERPOSICIÓ DE SOCIETATS PER PAGAR MENYS A HISENDA

És habitual que una persona comenci exercint una activitat com autònom i, amb el pas del temps, faci créixer el negoci, constitueixi una societat i aquesta esdevingui l’instrument a través del qual es mostra al mercat, prestant serveis o amb venda de productes. Com vostès saben la fiscalitat en l’IRPF és progressiva i pot arribar a marginals que volten el 50%; en canvi, en societats, s’ha fixat al 25%. D’aquí se’n deriva, per tant, un estalvi impositiu, a més de temes organitzatius i de limitació de responsabilitat. La sentència del TSJ de Madrid de 15-12-20 confirma, de nou, les teories...
Llegir més

Extincions de condominis

Article de Joan R. Viaña La fiscalitat de les extincions dels condominis és un tema que és força complex però que es dona amb certa freqüència. Es tracta de supòsits en els quals dos o més persones tenen un bé en comú, per exemple, un immoble, i, el que hem de fer es individualitzar-lo. És a dir, que deixi de ser propietat de dos o més i passi a ser propietat d’un sol. I, si és el cas, que l’únic nou propietari compensi econòmicament als que deixen de ser-ho. Aquests supòsits es donen, per exemple, en casos en que els fills...
Llegir més
Go to Top